34 344 41 00
Zapewniamy płynność finansową Twojej firmy,
bo jesteśmy ekspertami.
Zleć windykację
Zleć windykację
Zadzwoń pod numer 34 344 41 00 lub:

Oferta firmy Foxberg

Oferta firmy Foxberg

tu jesteś: Strona główna  
Na skróty

W obecnej rzeczywistości gospodarczej mamy do czynienia z wysokim ryzykiem prowadzonej działalności gospodarczej. Ryzyko to związane jest z czynnikami zewnętrznymi takimi jak polityka monetarna, podatkowa czy gospodarcza rządu, na które przedsiębiorca nie ma bezpośredniego wpływu. Jednak poziom ryzyka związanego z czynnikami wewnętrznymi kształtuje sam przedsiębiorca poprzez podejmowane decyzje. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga szybkich i dobrych decyzji, a do ich podjęcia niezbędny jest szybki dostęp do rzetelnych informacji.Właśnie dlatego proponujemy usługi naszej wywiadowni gospodarcze. Raporty dostarczane przez wywiadownie mają na celu sprawdzenie wiarygodności kontrahenta i zweryfikowanie jego wypłacalności.

W naszej ofercie umieściliśmy aż 5 rodzajów raportów, aby klient mógł dopasować usługę dokładnie do Twoich potrzeb:

Raport rejestrowy       

 • Raport po 24 godzinach,
 • Wykluczenie popełnienia błędu formalnego zawieranej umowy,
 • Niski koszt zlecenia.

Raport jest przeznaczony dla podmiotów, które nie mają podstawowej wiedzy na temat kontrahenta, pozwala uniknąć błędów formalnych unieważniających daną transakcję.

Raport dostarcza informacji teleadresowych i rejestrowych na temat badanej firmy jej historii. Ustala aktualną listę osób upoważnionych do reprezentowania firmy. Raport wykonywany jest w ciągu 24 godzin od przekazania zlecenia (jeden dzień roboczy).

 

Raport ekspresowy (4 dni lub 48h)      

 • Możliwość otrzymania raportu już po 48 godzinach od przyjęcia zlecenia,
 • Obniżenie ryzyka nowej transakcji,
 • Wykluczenie podstawowych cech nierzetelnego kontrahenta.

Raport ten jest przeznaczony dla firm, które nawiązują nowe transakcje lub zamierzają zacząć szerszą współpracę z nieznanym dobrze kontrahentem. Przeprowadzenie badania ma za zadanie wykluczenie nierzetelnego kontrahenta i ograniczenie ryzyka nawiązania nowej transakcji handlowej.

W ramach naszych działań sprawdzamy czy mają Państwo do czynienia z zarejestrowaną firmą, kto jest jej właścicielem, kto wchodzi w skład zarządu, kto jest upoważniony do reprezentowania, od kiedy firma prowadzi swoją działalność, czy posiada filie lub oddziały. Przeprowadzamy wywiad środowiskowy obejmujący czynności zmierzające do ustalenia wielkości zatrudnienia, danych na temat dostawców i odbiorców firmy, przekroczeniach terminów płatności, problemach ze ściąganiem należności. Potwierdzamy istniejące rekomendacje, a także informacje o opinii w branży na temat badanego podmiotu. Badamy reakcje firmy na zapytania ofertowe z zaprzyjaźnionych firm. Próbujemy sprawdzić informacje o toczących się przeciwko badanemu podmiotowi postępowaniach egzekucyjnych jak również informacjach o złożeniu wniosku w odpowiednim sądzie o otwarcie postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego. Sprawdzamy bazy danych zawierające ponad 1,5 mln rekordów, w których znajdują się informacje na temat obrotu gospodarczego.

 

Raport majątkowy       

 • Poznanie stanu majątkowego kontrahenta,
 • Obniżenie ryzyka dużej transakcji lub ułatwienie egzekucji,
 • Dane dotyczące nieruchomości, uzyskane z ksiąg wieczystych.

Raport ten jest przeznaczony dla firm, które chcą dokładnie poznać stan majątkowy swojego potencjalnego bądź obecnego kontrahenta lub gdy chcą podnieść saldo transakcji z danym kontrahentem.

Raport ten pozwala określić zaplecze majątkowe sprawdzanego podmiotu gospodarczego, jego właścicieli lub członków zarządu. W ramach raportu ustalane są posiadane nieruchomości badanego podmiotu, ustalamy numery ksiąg wieczystych ujawnionych nieruchomości. Przekazujemy informacje zawarte w odpisach ksiąg wieczystych ze szczególnym uwzględnieniem informacji o obciążeniach ksiąg wieczystych zawartych w dziale III i IV. Prezentujemy również dane bilansowe podmiotu oraz jego wyniki finansowe (w przypadku ich publikacji).

 

Raport kompleksowy   

 • Uzyskanie pełnej informacji o badanym podmiocie,
 • Połączenie zalet raportu expresowego i raportu majątkowego,
 • Pierwsza część raportu już po 4 dniach.

Raport ten jest przeznaczony dla firm, które chcą mieć pełną wiedzę o swym potencjalnym, bądź obecnym kontrahencie zarówno na temat jego wiarygodności jak i jego stanu majątkowego.

Raport ten składa się z dwóch części, pierwsza jest przekazywana po 4 dniach i obejmuje swym zakresem zawartość raportu expressowego. Druga część obejmuje swym zakresem zawartość raportu majątkowego.

 

Monitoring klienta      

W ramach Raportu Expresowego istnieje możliwość dostarczania Państwu w ustalonych okresach czasu ciągłych informacji o zmianach w zakresie danych rejestrowych, wyników finansowych, egzekucji komorniczych, postępowań upadłościowych, naprawczych i likwidacyjnych monitorowanego klienta.

 

 

Wybierając naszą usługę zapewniasz swojej firmie szereg korzyści. Przed wszystkim:

 • zyskujesz rzetelne źródło bezstronnej oceny stabilności i kondycji finansowej kontrahentów,
 • podnosisz bezpieczeństwo transakcji handlowych,
 • zyskujesz podstawę do podejmowania decyzji o warunkach współpracy z nowymi partnerami,
 • ułatwiasz sobie weryfikację potencjalnych kontrahentów,
 • otrzymujesz informację o konieczności szybkiego podjęcia działań windykacyjnych,
 • ułatwiasz sobie podejmowanie codziennych decyzji biznesowo -handlowych.

Podstawową cechą raportów Foxberg™ jest to, iż podmiot poddany badaniu nie jest informowany o tym. Tworząc raporty nie wysyłamy ankiet* i dane umieszczone w raporcie nie są uzyskane z jawnej rozmowy z kierownictwem czy tez właścicielem firmy. Pozwala to uzyskać bardziej obiektywny raport, opierający się na rzetelnie zdobytych informacjach. Raporty Foxberg™ pozwalają określić standing finansowy (expresowy 48H) firmy i zdolności zabezpieczenia transakcji majątkiem firmy (majątkowy) i mają na celu ograniczyć ryzyko transakcji handlowych.

* Klient w zleceniu określa czy badany podmiot może wiedzieć, iż jest poddany badaniu i czy pracownik firmy Foxberg™ będzie przy sporządzeniu wywiadu korzystać z ankiet.

Zaufali nam
O nas Giełda wierzytelności Kontakt
FOXBERG Sp. z o.o. 42-217 Częstochowa, ul. Wieluńska 28, tel.: 34 344 41 00, fax: 34 344 41 98/97, e-mail: biuro@foxberg.pl NIP 9491905197,
Nr KRS 0000209995, Sąd Rejonowy Częstochowa, Wysokość kapitału zakładowego: 2 000 000 zł
Tworzenie stron www - dzariusz.pl © 2012
Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Używasz bardzo starej przeglądarki Niektóre funkcje strony mogą nie działać poprawnie.
Uaktualnij oprogramowanie.